1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Obywatelskie zatrzymanie

44% mężczyzn przyznało, że wie jakie ma prawa a jakie obowiązki w sytuacji spotkania na drodze z nietrzeźwym kierowcą, niemniej tylko 20% przyznało się do powstrzymania kierowcy przed dalszą podróżą1. Tak wynika z najnowszego badania opinii zrealizowanego w ramach 6. edycji programu społeczno-edukacyjnego „Trzeźwo myślę” za kółkiem. Poprosiliśmy o komentarz Marka Konkolewskiego, eksperta ds. ruchu drogowego, który przybliży ten temat przy okazji dnia bezpiecznego kierowcy, który obchodzimy 25 lipca.

Zatrzymania obywatelskiego może dokonać każdy, kto jest świadkiem przestępstwa. Sprawcę można zatrzymać na tzw. „gorącym uczynku” albo w wyniku pościgu podjętego bezpośrednio po czynie. 72% mężczyzn przyznaje, że powstrzymało kierowcę od jazdy po alkoholu, natomiast 28% nie wiedziałoby co zrobić będąc świadkiem takiej sytuacji. Zatrzymanie obywatelskie nie jest obowiązkowe (obowiązkowe jest tylko w przypadku pomocy ofiarom wypadku drogowego), ale z moralnego punktu widzenia powinniśmy przynajmniej poinformować o zdarzeniu policję. Nie wolno ryzykować i podejmować prób zatrzymania samochodu pijanego kierowcy w sytuacji, gdy bezpieczeństwo nasze lub innych uczestników ruchu może być zagrożone.

Jeśli widzimy, że ktoś siada za kierownicę będąc nietrzeźwym, możemy, ale nie mamy obowiązku, aktywnie mu w tym przeszkodzić. Jeśli zdecydujemy się interweniować, lepiej zachowajmy zdrowy rozsądek i trzeźwo oceńmy szansę powodzenia takiej „akcji”. Przede wszystkim bądźmy ostrożni i jak najszybciej skontaktujmy się z policją – mówi Marek Konkolewski, ekspert ds. ruchu drogowego. Powszechnie wiadomo, że prowadzenie auta po spożyciu alkoholu to zła i nieodpowiedzialna decyzja a czasami do tych smutnych statystyk przyczyniają się pasażerowie, którzy dają „ciche przyzwolenie” na takie zachowaniedodaje ekspert. Jak pokazują wyniki przeprowadzonego w maju 2022 r. badania opinii publicznej w ramach programu „Trzeźwo myślę”, 86% Panów odmówiło jazdy z kierowcą będącym pod wpływem alkoholu. Niemniej pozostałe 14% przyznało, że taka sytuacja miała miejsce.

Piłeś, nie ryzykuj

Już 79% mężczyzn deklaruje, że nie prowadzi auta po alkoholu. Jednak nadal 21% zdarzyło się prowadzić w stanie, gdy nie byli pewni czy są trzeźwi, tzw. „dzień po”. Jest to największy odsetek zatrzymywanych kierowców z przekroczoną dopuszczalną dawką alkoholu. – Jeśli byliśmy dzień wcześniej na imprezie, czujemy się dobrze, ale nie jesteśmy pewni czy jesteśmy trzeźwi, nie ryzykujmy wsiadania „za kółko”. W takich sytuacjach skorzystajmy z policyjnego alkomatu na najbliższym komisariacie. Pamiętajmy jednak, żeby udać się na taką weryfikację stanu trzeźwości pieszo lub taksówką – komentuje Marek Konkolewski, ekspert ds. ruchu drogowego, ambasador programu „Trzeźwo myślę”.

Program „Trzeźwo myślę”

Program edukacyjno-społeczny „Trzeźwo myślę” realizowany jest od 5 lat i wpisuje się w cel „Zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu” strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. „Together Towards ZERO”. Szósta edycja programu koncentruje się na edukacji kierowców i pasażerów, aby wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków samochodowych spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu.

Ambasadorami tegorocznej edycji są: Marek Konkolewski, ekspert ds. ruchu drogowego, Marcin „Borkoś” Borkowski – ratownik medyczny i mistrz Europy w ratownictwie medycznym, Dominika Gwit-Dunaszewska – aktorka kinowa, teatralna oraz Edyta Bartosiak, instruktor nauki jazdy samochodem, przyszły egzaminator.

Grono ambasadorów tegorocznej odsłony programu „Trzeźwo Myślę” to eksperci, którzy aktywnie uczestniczą w podnoszeniu bezpieczeństwa na drodze – jako instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy czy pasażerowie. W filmach, dzielą się wskazówkami i wiedzą na temat tego jak trzeźwo myśleć „za kółkiem” lub jako pasażer.  Jestem przekonana, że ich doświadczenie, autorytet oraz udzielone porady pomogą podjąć prawidłowe decyzje i uniknąć wielu ryzykownych sytuacji na drodze – mówi Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Carlsberg Polska.

Głównym elementem 6-tej edycji programu będę trzy filmy edukacyjne nt. „trzeźwego myślenia” za kierownicą z udziałem ambasadorów akcji, a także wspierająco działania w mediach społecznościowych oraz badanie opinii publicznej. Patronat nad programem „Trzeźwo myślę” sprawuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, partnerem merytorycznym jest „Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego”.

Zachęcamy do śledzenia profilu FB Carlsberg Polska.


1 Badanie opinii pt. „Jazda Polaków na podwójnym gazie” przeprowadzone na zlecenie Carlsberg Polska przez ARC Rynek i Opinia w maju 2022 r. na ogólnopolskiej próbie n=1006 Polaków w wieku 18-65 lat.

Scroll to Top