1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Kobiety trzeźwiej myślą

Polki są bardziej świadome zagrożeń wynikających z jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, tak wynika z ogólnopolskiego badania opinii przeprowadzonego w ramach programu edukacyjno-społecznego „Trzeźwo myślę”. 92% kobiet deklaruje, że nigdy nie prowadziły auta w stanie, gdy nie były pewne czy są trzeźwe1 wobec 79% panów.  

Polki nie dają „cichego przyzwolenia” na jazdę pod wpływem

Powszechnie wiadomo, że prowadzenie auta po spożyciu alkoholu to zła i nieodpowiedzialna decyzja. Czasami do smutnych statystyk przyczyniają się pasażerowie, którzy dają „ciche przyzwolenie” na takie zachowanie. Jak pokazują wyniki przeprowadzonego w maju 2022 r. badania opinii publicznej w ramach programu „Trzeźwo myślę”, 89% Polek odmówiło jazdy z kierowcą będącym pod wpływem alkoholu.

Świadome i odważne

Zatrzymanie obywatelskie nie jest obowiązkowe, ale z moralnego punktu widzenia należałoby przynajmniej poinformować o zdarzeniu policję. Kobiety częściej podejmują taką interwencję niż panowie, 30% z nich przyznała się do powstrzymania kierowcy od jazdy pod wpływem alkoholu wobec 20% panów. Wyniki badania opinii potwierdzają, że Polki są świadome praw i obowiązków, które mogą podjąć w sytuacji spotkania na drodze nietrzeźwego kierowcy – prawie 50% wie, jak należy zachować się w takiej sytuacji.

„Polki wśród najważniejszych wartości wskazują zazwyczaj zdrowie i rodzinę – wynika to z ich większej wrażliwości emocjonalnej i chętnie podejmowanej postawy opiekuńczości. Kobiety, z racji pełnionych funkcji macierzyńskich, ale też z faktu wyższego poziomu empatii łatwiej i chętniej podejmują działania zmierzające do pomagania oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich. Mają też większą wyobraźnię, która zwykle budzi także większą ostrożność. Są często bardziej krytyczne niż mężczyźni względem własnych umiejętności kierowania pojazdem, na co mocno wpływają także stereotypy społeczne. Paniom nie zależy także na udowadnianiu swojej wyższości na drodze, np. przez szybsze dotarcie do celu. U kobiet duża prędkość i alkohol zdecydowanie częściej wywołują negatywne skojarzenia.Większy krytycyzm kobiet wobec sytuacji na drodze powoduje większą ostrożność i wrażliwość na potencjalne zagrożenia. Stąd też większa świadomość obowiązujących na drodze zasad i większa odpowiedzialność za podejmowane działania – mówi dr Magdalena Nowicka, psychoterapeuta i psycholog transportu.

Nie ryzykuję

Ponad 90% Polek deklaruje, że nie prowadzi auta po alkoholu, tylko 8% z nich zdarzyło się wsiąść za kierownicę w stanie, gdy nie były pewne czy są trzeźwe, tzw. „dzień po”. Eksperci programu przyznają, że takie osoby, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, stanowią największy odsetek zatrzymanych kierowców z przekroczoną dopuszczalną dawką alkoholu. Dlatego jeśli byłyśmy dzień wcześniej na imprezie z przyjaciółkami, czujemy się dobrze, ale nie jesteśmy pewne swojej trzeźwości, nie ryzykujmy wsiadania „za kółko”. Poprośmy kogoś z rodziny lub przyjaciół, żeby nas zawieźli na najbliższy komisariat i tam skorzystajmy z profesjonalnego, policyjnego alkomatu.

Program „Trzeźwo myślę”

Program edukacyjno-społeczny „Trzeźwo myślę” realizowany jest od 5 lat i wpisuje się w cel „Zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu” strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. „Together Towards ZERO”. Szósta edycja programu koncentruje się na edukacji kierowców i pasażerów, aby wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków samochodowych spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu.

Ambasadorami tegorocznej edycji są: Marek Konkolewski, ekspert ds. ruchu drogowego, Marcin „Borkoś” Borkowski – ratownik medyczny i mistrz Europy w ratownictwie medycznym, Dominika Gwit-Dunaszewska – aktorka kinowa, teatralna oraz Edyta Bartosiak, instruktor nauki jazdy samochodem, przyszły egzaminator.

Grono ambasadorów tegorocznej odsłony programu „Trzeźwo Myślę” to eksperci, którzy aktywnie uczestniczą w podnoszeniu bezpieczeństwa na drodze – jako instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy czy pasażerowie. W filmach, dzielą się wskazówkami i wiedzą na temat tego jak trzeźwo myśleć „za kółkiem” lub jako pasażer.  Jestem przekonana, że ich doświadczenie, autorytet oraz udzielone porady pomogą podjąć prawidłowe decyzje i uniknąć wielu ryzykownych sytuacji na drodze – mówi Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Carlsberg Polska.

Głównym elementem 6-tej edycji programu są trzy filmy edukacyjne nt. „trzeźwego myślenia” za kierownicą z udziałem ambasadorów akcji, a także wspierająco działania w mediach społecznościowych oraz badanie opinii publicznej. Patronat nad programem „Trzeźwo myślę” sprawuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, partnerem merytorycznym jest „Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego”.


1 Badanie opinii pt. „Jazda Polaków na podwójnym gazie” przeprowadzone na zlecenie Carlsberg Polska przez ARC Rynek i Opinia w maju 2022 r. na ogólnopolskiej próbie n=1006 Polaków w wieku 18-65 lat.

Scroll to Top